Gói cước 3G/4G Viettel
 • MIMAX90
 • 5 Gbtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • UMAX300
 • Không giới hạntốc độ cao
 • 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX200
 • 15 GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX125
 • 8 GBtốc độ cao
 • 125.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX70
 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAXSV 4G
 • 5GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX
 • 3 GBtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX4G
 • 5 GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • 4G Tết
 • 3Gbtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAXSV
 • 3 GBtốc độ cao
 • 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • WORLD CUP
 • Miễn Phítốc độ cao
 • 300.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước Khuyến Mãi
 • V120
 • Gọi + 120GBtốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • V90
 • 60GB + Gọi thoạitốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • ST90
 • 60GBtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • ST120U
 • 28Gbtốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 28 ngày
Chi Tiết
 • B100K
 • 500P gọi + gói MAXtốc độ cao
 • 100.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • B100K
 • 500P gọi + 5GB data tốc độ cao
 • 150.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • T70K
 • 500p gọi + 150SMStốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • T50K
 • 200 phút + 100SMStốc độ cao
 • 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • T80K
 • 500p gọi + 500 SMStốc độ cao
 • 80.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
Gói Cước DCOM Viettel
 • D30
 • 2.5GBtốc độ cao
 • 30.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D50
 • 3.5Gbtốc độ cao
 • 50.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D70
 • 7Gbtốc độ cao
 • 70.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D90
 • 10Gbtốc độ cao
 • 90.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D120
 • 12Gbtốc độ cao
 • 120.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • D200
 • 20GBtốc độ cao
 • 200.000đ
 • Hạn: 30 ngày
Chi Tiết
 • DC500
 • 48GBtốc độ cao
 • 500.000đ
 • Hạn: 12 tháng
Chi Tiết
 • D500
 • 48Gbtốc độ cao
 • 500.000đ
 • Hạn: 12 tháng
Chi Tiết
 • D900
 • 84GBtốc độ cao
 • 900.000đ
 • Hạn: 12 tháng
Chi Tiết